Ghế gập

Ghế gập liền

bàn
ghế của nội thất 190
ghế đẹp như mới
giá 320k/c có 33 cái
ảnh
[​IMG]

 

Ghế gập
ghế của nội thất 190
ghế đẹp da đẹp
giá 180k/c có 7 cái
ảnh
[​IMG]